ing. Vladimír Říha, účetní poradce, finanční analytik
Zápis u MÚ Nymburk, obecní ŽÚ, č.j.: 120/42556/2015/Čer, ev.č.:320810-12575-01, IČO: 61908584, Jizbická 153, Patřín, 289 37 Loučeň, email: riha@ucetniprodukty.cz
Již 26 roků Váš specialista na směrnice (vnitřní předpisy) účetní jednotky
O autorovi: při tvorbě směrnic a souvztažností autor zúročuje své mnohaleté zkušenosti z pozice ekonoma v příspěvkové org., německém velkoobchodu a velkém strojírenském podniku.